1. Obsługa inwestycji


Geodezyjna obsługa inwestycji

Zakres obsługi jest zależny od rodzaju prac i wymagań zamawiającego.

 • geodezyjne opracowanie projektu
 • tyczenie obiektów w terenie
 • tyczenie nasypów i wykopów
 • tyczenie punktów głównych tras
 • obsługa geodezyjna budowy obiektów inżynierskich
 
 • geodezyjna obsługa prac budowlano montażowych
 • założenie i obsługa osnowy realizacyjnej
 • wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów
 • pionowanie obiektów wysmukłych


2. Mapy


Mapy do celów projektowych i planistycznych

Są to mapy niezbędne do opracowania projektów obiektów i inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. W zależności od potrzeb zleceniodawcy wykonujemy mapy w wersji;

 • analogowej (aktualna mapa na papierze, lub wtórnik na materiale umożliwiającym reprodukcję)
 • cyfrowej (aktualna mapa przedstawiona w formie pliku *.DXF lub *.DWG)
Istnieje również możliwość wykonania mapy do celów projektowych w formie zeskanowanej mapy analogowej zapisanej na nośniku elektronicznym w formie pliku graficznego *.TIFF. Plik posiada zakodowane parametry georeferencji umożliwiające odpowiednie położenie rastra mapy w oprogramowaniu AutoCad.
  Mapy tematyczne

 • mapy sieci uzbrojenia terenu
 • mapy zagospodarowania
 • mapy stanów władania
 • mapy zalesień
 • mapy inwentaryzacji zieleni, lub innych obiektów wskazanych przez zleceniodawcę

Mapy tematyczne wykonujemy, podobnie, jak mapy do celów projektowych w wersji analogowej i elektronicznej przy wykorzystaniu danych z zasobu Powiatowych Ośrodków Geodezji i Kartografii oraz pomiarów bezpośrednich.
     
Mapy do celów prawnych

Są to mapy służące do dokonywania czynności prawnych, najczęściej związanych z obrotem nieruchomości, czynnościami notarialnymi, sądowymi, wieczysto-księgowymi lub opiniodawczymi.
  Mapy inwentaryzacji powykonawczej obiektów

Są to mapy niezbędne do dokonania odbioru obiektu i zakończenia procesu inwestycji. Na tego rodzaju mapach przedstawia się ostateczny efekt realizacji wraz z adnotacją o zgodności wykonania poszczególnych obiektów z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną.


3. Pomiary GPS


Od 2008 roku wykonujemy pomiary wykorzystując Globalny System Pozycjonowania. Dzięki wykorzystaniu urządzeń firmy TOPCON współpracujących z systemami satelitarnymi GPS, GLONASS i GALILEO, posiadając własną stację bazową GB 500 nie jesteśmy ograniczeni zasiągiem GSM oraz przepustowością serwerów systemu ASG EUPOS.

 • pomiary metodą RTK,
 • wytyczanie obiektów metodą RTK
 
 • zakładanie osnów geodezyjnych w systemie pomiarów statycznych,
 • zakładanie osnów realizacyjnych

4. Podziały nieruchomości


 • podziały gruntów rolnych i leśnych - w trybie Kodeksu Cywilnego
 • podziały działek przeznaczonych pod zabudowę, lub wydzielenie części zabudowanej
 • podziały działek pod drogi publiczne
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 
 • wznowienia punktów granicznych i wskazania granic,
 • sporządzanie dokumentów do celów prawnych
 • realizacja postanowień sądowych
 • badanie Ksiąg Wieczystych.
Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK